Styrelsen

På VWHKs årsmöte den 2018-03-18 beslutades att styrelsen skall ha följande sammansättning:

Ordförande:
Lars Eriksson

Sekreterare:
Jonas Wahlbäck

Kassör:
Kristina Nyberg

Klubbmästare:
Henrik Nordell

Vice Klubbmästare:
Bengt Wallin

Redaktör:
Thord Sjöblom

Ledamöter:
Henrik Bergau
Johan Bjurström
Jan Frankenberg
Anders Jonsson
Peter Karlsson


 
Kontakta styrelsen gör du lättast med e-post till vwhk@vwhk.se.