Klubbtidningen

VWHK;s klubbtidning heter Folkvagnen och utkommer 4 gånger per år. Där publiceras artiklar om medlemsbilar, teknik, träffar och historia.

Som medlem kan du annonsera i tidningen och här hittar du även klubbens evenemangskalender.