Här hittar du våra stadgar som antogs på VWHKs årsmöte den 2018-03-18 (klicka på önskad "knapp"):