2023 års evenemangskalender är nu genomförd!

VWHK tackar alla medlemmar som bidragit till att förhöja årets träffar!

Styrelsen är redan i full fart med planeringen av 2024 års aktiviteter.