Styrelsen

På VWHKs årsmöte 2016 beslutades att styrelsen skall ha följande sammansättning:

Ordförande:
Lars Eriksson


Sekreterare:
Ola Eriksson

Kassör:
Jan Frankenberg

Klubbmästare:
Henrik Nordell


Vice Klubbmästare:
Bengt Wallin

Redaktör:
Johan Gauding.

Ledamöter:
Henrik Bergau
Anders Jonsson

Suppleant:
Joakim Eriksson

 
Kontakta styrelsen gör du lättast med e-post till vwhk@vwhk.se.